Imprimir

BDEIde Maig 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Benvolgut Amic, benvolguda Amiga,

Arrenquem aquest butlletí amb la notícia de la publicació de la nostra Guia per a la creació i dinamització d'una associació empresarial. Després d'haver acumulat experiència en l'associacionisme d'empreses, hem creat una metodologia de treball que ha mostrat ser reeixida per a dinamitzar els polígons industrials. La metodologia inclou per primera vegada en Espanya, la utilització d'eines d'intel·ligència artificial per a identificar empreses tractores de l'associacionisme.

Incloem també un parell de notícies relacionades amb la intel·ligència artificial. El Parlament Europeu desitja impulsar aquesta tecnologia, tant en formació com en inversions.

Una cordial salutació,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÀLISI

Nova Guia d'Associacionisme empresarial en polígons industrials

 

EIDE ha finalitzat la publicació d'una Guia per a crear i dinamitzar associacions empresarials en els polígons industrials.

L'associacionisme empresarial és un element clau per a la dinamització i la millora de la competitivitat dels polígons industrials, també denominats, Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

EIDE ha estat treballant en l'associacionisme empresarial des de l'any 2007. En el transcurs d'aquest temps, ha anat desenvolupant una metodologia tècnica i pràctica per a la creació d'associacions en els polígons industrials de Catalunya.

L'objecte de la Guia es donar una metodologia perquè les empreses que estan en un polígon industrial i sentin la necessitat de crear una associació, puguin seguir les pautes més importants que facilitin l'èxit de la creació i continuïtat de l'associació d'empreses en el polígon.

Igualment, perquè els ens locals puguin fomentar l'associacionisme en un polígon industrial, sempre que les actuacions es facin per un professional independent.

En els estudis que EIDE ha dut a terme en diversos PAE, s'ha pogut comprovar que no hi havia cap metodologia dirigida als empresaris que contemplés totes les fases de treball rellevants per a crear una associació. A més dels aspectes purament administratius per a la constitució d'una associació, EIDE ha elaborat una metodologia pròpia, testada amb èxit en el transcurs dels diversos projectes realitzats a Catalunya.

Una de les principals novetats que incorpora la metodologia és la identificació preliminar de les empreses tractores per a l'associacionisme. Entre les eines que s'utilitzen, estan especialment les desenvolupades en Intel·ligència Artificial, a través d'algorismes de Machine Learning que EIDE ha desenvolupat. Bàsicament s'utilitzen dos algorismes:

- L'algorisme Màquines de vector suporti (Support Vector Machine, SVM) que és un classificador d'empreses interessants i no interessants per a l'associacionisme, que s'aplica a tot l'univers de les empreses del cens d'un polígon, a partir de la classificació d'una mostra d'empreses.

- La Xarxa Neuronal és un algorisme que aprèn de la mostra d'empreses prospectada i diagnostica potencialment empreses del cens més interessants a per a formar part de la futura associació .

La Guia incorpora també els següents apartats:

- Diagnosi expressa del PAE

- Identificació de la Matriu de Correspondències favorables a l'associacionisme

- Identificació de les empreses nucli de l'associacionisme

- Constitució de l'associació

- Pla d'accions de dinamització

Més informació

NOTICIES DESTACADES

La gestió energètica de la indústria davant el procés de transició ecològica

 

Després de la celebració de la “I Jornada Indústria Energia CZFB-*FIE”, organitzada pel Fòrum Indústria i Energia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, s'ha publicat l'informe de les conclusions de la jornada.

Com indiquen en el sumari de l'informe “La transició energètica és una aposta a llarg termini, amb importants conseqüències econòmiques i estructurals per a la indústria, i exposada a una gran varietat de situacions imprevistes que poden condicionar la seva posada en marxa”.

Perquè la indústria pugui acompanyar i beneficiar-se d'aquesta transició energètica, és fonamental adaptar-la a les peculiaritats de cada subsector. Si es vol escometre la transició ecològica sense que el desenvolupament industrial es vegi compromès, és necessària un full de ruta que aglutini una política industrial i energètica de país, així com una major col·laboració públic-privada efectiva que impulsi la descarbonització.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

El Parlament Europeu demana “una regulació àgil” per a la intel·ligència artificial

 

La UE està perdent la carrera mundial pel lideratge tecnològic. Necessita augmentar el ritme de les inversions en intel·ligència artificial (IA), que han d'arribar a l'entorn dels 20.000 milions d'euros anuals (ara està en uns 14.000) sumant desemborsament públic i privat. També cal redoblar esforços en formació, tant en l'ensenyament obligatori com amb cursos de digitalització per a adults. Només amb una regulació àgil, que estableixi els contrapesos necessaris amb els efectes negatius de la tecnologia, però sense retallar la seva capacitat d'innovació, es podrà aconseguir que sorgeixin empreses tecnològiques europees.

Aquestes són les conclusions principals de l'informe final de la comissió especial del Parlament Europeu sobre Intel·ligència Artificial, aprovat a Estrasburg i que fixa la posició de l'òrgan legislatiu comunitari sobre el tema. El document no té validesa normativa; és més aviat una declaració d'intencions que arriba en un moment en el qual la UE està en ple desenvolupament del seu entramat legislatiu en matèria tecnològica.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Trucs que utilitzen grans directius per a ser més productius

Executius reeixits com Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk han desenvolupat al llarg de la seva carrera tècniques per a ser més productius. Cadascun d'ells ha anat desenvolupant al llarg de la seva carrera una o fins i tot diverses estratègies per a optimitzar el seu temps i treballar d'una forma més eficient i productiva.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, dona molta importància al somni a l'hora d'establir la seva rutina. Per aquest motiu, sempre dorm almenys 7 hores diàries per a tenir una jornada productiva. Compta amb una rutina nocturna que li facilita agafar el son quan es va al llit: Renta els plats del sopar i llegeix una mica, ja que allibera la ment de l'estrès.

Elon Musk, CEO de Tesla, divideix els seus dies en franges de 5 minuts per a prioritzar les càrregues de treball entre les seves empreses. Sovint renúncia a desdejunar, menja en 5 minuts i evita les trucades telefòniques.

 

El fundador d'Amazon, Jeff Bezos, estalvia temps en diversos aspectes de la seva vida laboral, incloses les reunions. Per això, segueix rigorosament la regla de les 2 pizzes, per la qual en les reunions 2 pizzes haurien de ser suficients per a alimentar als presents. Quanta més gent es fiqui en la reunió, menys productiva (i més llarga) serà, a més de que pot soscavar l'eficiència.

Tim Cook, el CEO d'Apple, es desperta cada dia a les 3.45 de la matinada per a començar el seu dia de treball amb temps per a fer exercici i revisar emails.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, utilitza l'estratègia coneguda com la regla de les 5 hores, una rutina que reserva un temps de la setmana per a deixar de treballar i continuar aprenent fent coses com llegir o reflexionar.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

 

Ecoembes aposta per la intel·ligència artificial i sensors per a un reciclatge més eficient

 

Sensors, intel·ligència artificial, 'blockchain' o 'big data' són algunes de les tecnologies amb les quals treballa la companyia perquè, de forma gairebé invisible per al ciutadà, es millori l'eficiència en el reciclatge de residus.

En concret, des d'Ecoembes expliquen diverses iniciatives i projectes d'innovació com a RECICLOS, un sistema de recompensa i devolució que, a través d'una aplicació mòbil, ofereix incentius als usuaris que reciclen en papereres o contenidors grocs. També dins del projecte RECICLOS estan treballant a dotar d'intel·ligència al contenidor perquè sigui capaç de detectar quin tipus de residus s'estan introduint i es pugui premiar al ciutadà. Indiquen que en cap lloc del món s'ha desenvolupat aquesta tecnologia i  l'estan fent gràcies a empreses i start up espanyoles. Utilitzen blockchain i han desenvolupat un token i smart contracts per a realitzar els sortejos directament sobre blockchain.

Més informació

 

NOTICIES EIDE

 

 

Les eines d'intel·ligència artificial i la seva aplicació pràctica

 

La Intel·ligència Artificial s'ha posat de moda. Des dels telèfons mòbils, fins als electrodomèstics i des de la previsió meteorològica fins als estudis de mercat, diverses eines agrupades en aquest concepte, com el Machine Learning, Big Data, Blockchain, etc., analitzen gran quantitat de dades per a analitzar processos i poder prendre decisions.

Des dels anys 70 fins a l'actualitat, la Intel·ligència Artificial ha passat per diversos estadis d'evolució, des dels algorismes basats en regles que van configurar els sistemes experts, fins a l'anàlisi de la informació (dades), tot això secundat per una major capacitat de computació.

En EIDE hem seguit aquesta tendència i hem aportat el nostre petit gra de sorra en l'aplicació d'eines de Machine Learning per a l'anàlisi de l'associacionisme empresarial.