Imprimir

BDEide Juliol 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Benvolgut Amic, benvolguda Amiga,

A les portes d'un període vacacional incert i amb moltes incògnites a la tardor, des de EIDE volem infondre un bri d'optimisme i confiança que, amb la participació de tots els responsables públics i privats, s'aniran trobant les solucions necessàries per a reconduir la difícil situació que travessem.

Les PIME són una de les principals fonts de generació d'ocupació i ingressos a la Unió Europea. En la nostra anàlisi hem volgut resumir un interessant article sobre les actuacions que des de la Comissió Europea s'han dut a terme per a garantir que les polítiques defensin a les PIME i contribueixin a augmentar l'atractiu d'Europa.

D'altra banda, incloem la notícia de la Comissió Europea, que va adoptar el passat 5 de juliol, una nova Agenda Europea d'Innovació amb l'objectiu de posicionar a Europa a l'avantguarda de la nova ona d'innovació tecnològica.

Incloem també dues notícies relacionades amb l'impuls a la logística.

Finalment ressaltem la nostra satisfacció per l'acolliment que ha tingut la nostra guia d'associacionisme.

Estarem de tornada al setembre. Bon Estiu

Una cordial salutació,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÀLISI

La política industrial europea per a les PIME

 

Les microempreses i les petites i mitjanes empreses (PIME) constitueixen el 99% de les empreses de la Unió Europea. En 2015, existien poc menys de 23 milions de PIME. Contribueixen a més de la meitat del valor afegit total generat per les empreses en la Unió, 3,9 bilions d'euros.

Creen dos de cada tres ocupacions del sector privat, més de 90 milions de persones en 2015.

Les repercussions de la pandèmia del COVID-19 han impulsat nous plantejaments pel que fa a la reactivació econòmica, la reconstrucció i l'enfortiment de la resiliència de les PIME.

La política de la Unió en favor de les PIME té com a fi garantir que les polítiques i accions defensin a les petites empreses i contribueixin a augmentar l'atractiu d'Europa com a lloc per a la creació i el desenvolupament d'empreses.

La iniciativa més completa i integradora en matèria de PIME ha estat la Comunicació sobre la Small Business Act [COM(2008)0394], presentada per la Comissió al juny de 2008. L'objectiu de la SBA és crear un nou marc polític que integri els instruments existents prenent com a punt de partida la Carta Europea de la Petita empresa i la Comunicació «Una política moderna de la PIME per al creixement i l'ocupació».

Millorar la capacitat de resposta de les administracions públiques a les necessitats de les pimes pot contribuir en gran manera al seu creixement. En 2006 es va promulgar la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior, que va ser aplicada per tots els Estats membres de la Unió en 2009.

La modificació de la Directiva sobre pagaments endarrerits (per la qual les administracions públiques estan obligades a pagar en un termini de trenta dies com a garantia de seguretat per a les pimes) i la Directiva sobre facturació electrònica (per la qual s'equipessin les factures electròniques a les de paper) resulten especialment beneficioses per a les petites empreses.

La modernització de la política de la Unió en matèria de contractació pública suposa que les pimes han de superar avui menys tràmits administratius a l'hora d'accedir a contractes públics i tenen millors oportunitats de presentar ofertes conjuntes.

Les Comunicacions de la Comissió, de 10 de març de 2020, titulades «Un nou model d'indústria per a Europa» [COM(2020)0102] i «Una estratègia per a les PIME en pro d'una Europa sostenible i digital» [COM(2020)0103] contenen propostes a fi d'ajudar les pimes a operar, créixer i expandir-se. El Parlament ha respost a les repercussions de la pandèmia  sobre les cadenes de subministrament industrial i les PIME aprovant a l'abril de 2020 la seva Resolució sobre l'acció coordinada de la Unió per a lluitar contra la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències. El 25 de novembre de 2020, el Parlament va aprovar una Resolució en la qual demana a la Comissió Europea que presenti una estratègia industrial revisada

En 1983, el Parlament va proclamar l'«Any Europeu de les Petites i mitjanes empreses i de l'Artesanat» i va posar en marxa una sèrie d'iniciatives per a fomentar el seu desenvolupament. Des de llavors, el Parlament ha continuat demostrant el seu compromís amb el foment del desenvolupament de les PIME europees. Alguns exemples són:

  • Al febrer de 2019, el Parlament va aprovar una Resolució sobre una política industrial global europea en matèria d'intel·ligència artificial i robòtica.
  • El 17 d'abril de 2020, el Parlament va aprovar una Resolució sobre l'acció coordinada de la Unió per a lluitar contra la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències.
  • El 17 de juny de 2020, el Parlament va aprovar la seva Decisió sobre la constitució i la determinació de les competències, la composició numèrica i la durada del mandat de la Comissió Especial sobre Intel·ligència Artificial en l'Era Digital.
  • El 25 de novembre de 2020, el Parlament va aprovar una Resolució sobre una nova estratègia industrial per a Europa.

Més informació

NOTICIES DESTACADES

Les oficines híbrides del futur: tecnologia integrada per a rendir més

 

La pandèmia va canviar la manera de treballar a Espanya i va impulsar el teletreball. Però, encara que existeixen ocupacions que es poden realitzar en remot, molts treballadors han hagut de tornar a l'oficina.

Segons un informe de Steelcase, que ofereix un servei integral de consultoria de l'espai i solucions per a empreses, el 55% dels treballadors, a nivell mundial, desitgen treballar en l'oficina, sempre que els espais els facin sentir còmodes i motivats. L'oficina del futur passa per ser flexible amb possibilitats híbrides. Steelcase treballa juntament amb els líders tecnològics com Microsoft, Zoom, Logitech i Crestron per a crear nous prototips, reproduir-los i desenvolupar-los en el futur.

A més de les oficines del futur, un nou concepte de treball s'està obrint pas: el treball asíncron o treballar en equip de manera diferida en el temps. És a dir, en diferents moments del dia. Cada professional treballa en horaris diferents. Els avantatges són la productivitat i la motivació. Però una de les claus, segons Grup SPEC, és que l'empresa i, per tant, els empleats, disposi de les eines tecnològiques necessàries per a dur-ho a terme. Seria el cas de plataformes de comunicació eficaces, així com plataformes de control horari que estiguin en la línia d'aquesta nova modalitat i permetin una gestió eficaç d'aquesta.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Nova Agenda Europea d'Innovació per a posicionar a Europa com a actor principal

 

La Comissió Europea va adoptar el passat 5 de juliol, una nova Agenda Europea d'Innovació amb l'objectiu de posicionar a Europa a l'avantguarda de la nova ona d'innovació tecnològica profunda i noves start-ups. Ha estat dissenyat per a ajudar a Europa a desenvolupar noves tecnologies i portar-les al mercat de manera més ràpida i eficient.

La Comissió vol que Europa sigui el lloc on els millors talents puguin treballar mà a mà amb les millors empreses i on prosperi la innovació tecnològica profunda per a crear solucions innovadores en tot el continent que inspirin al món.

És probable que tals innovacions s'irradiïn i beneficiïn a tots els sectors, des de les energies renovables fins a la tecnologia agrícola, des de la construcció fins a la mobilitat i la salut, abordant així la seguretat alimentària, reduint la dependència energètica, millorant la salut de les persones i fent que les economies europees siguin més competitives. Les greus conseqüències de la guerra d'agressió de Rússia han donat a aquests temes una urgència encara major i han provocat canvis de política estratègica per a garantir la prosperitat i la seguretat de la UE.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Pla d’Impuls i Modernització dels sectors Industrials i Logístics a Catalunya (PILOG)

CIMALSA ha presentat en el marc del Saló Internacional de la Logística i durant la VIII Jornada Smart Logistics, les conclusions del Pla d'Impuls i Modernització dels sectors Industrials i Logístics a Catalunya (PILOG).

 

A través del PILOG, CIMALSA ha desenvolupat una metodologia per a conèixer en profunditat l'estat dels sectors industrials i logístics de Catalunya i classificar-los en 5 grans categories d'acord amb el seu grau de qualitat. Així, a través del Pla, s'incideix en l'aposta per la reutilització i reciclatge com a base del creixement de l'oferta de sòl per a l'activitat econòmica.

Un 13% dels polígons disposa de subministraments bàsics, serveis de telecomunicacions i nivells adequats d'accessibilitat o senyalització i un 14% tenen la necessitat de regenerar-se. En aquest últim cas, realitzar actuacions d'urbanització o d'accessibilitat els permetria ser més competitius i representen, doncs, una oportunitat per al seu impuls i, en definitiva, per a atreure noves inversions. Encara que la major part se situen a Barcelona, la demarcació amb major incidència és Girona.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Els polígons industrials de la Regió de Múrcia enlairen per l'estirada de la logística

 

L'auge de la logística marca ja el futur dels polígons industrials de la Regió de Múrcia, que creixen amb l'arribada d'empreses del sector o amb l'ampliació de les instal·lacions ja existents. Els projectes no paren en sòl industrial de la Comunitat i després de la posada en marxa de la macroplanta del gegant Amazon en Corvera a Múrcia, un altre eix clau és el parc empresarial Sant Andrés d'Alcantarilla

La Regió ha sabut veure el potencial de la logística i compta amb empreses que són gegants del sector, com a Grup Caliche, El Mosca, Disfrimur o Primafrio. Totes en contínua expansió i que aprofiten el seu potencial per a continuar creixent.

Més informació

 

NOTICIES EIDE

 

 

Bon acolliment de la guia d'associacionisme de EIDE

 

Després de l'anunci de l'edició de la Guia Pràctica de creació i dinamització d'una associació empresarial de polígons d'activitat econòmica, diverses organitzacions han mostrat interès a conèixer el contingut de la guia, i l'han valorat positivament.

EIDE ha estat treballant en l'associacionisme empresarial des de l'any 2007 i en la creació i dinamització d'associacions des de l'any 2012. En el transcurs d'aquest temps, ha anat desenvolupant una metodologia tècnica i pràctica per a la creació d'associacions en els polígons industrials.

Més informació

Imprimir

BDEide Julio 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Apreciado Amigo, apreciada Amiga,

A las puertas de un periodo vacacional incierto y con muchas incógnitas en otoño, desde EIDE queremos infundir una brizna de optimismo y confianza en que, con la participación de todos los responsables públicos y privados, se irán encontrando las soluciones necesarias para reconducir la difícil situación que atravesamos.

Las PYME son una de las principales fuentes de generación de empleo e ingresos en la Unión Europea. En el análisis hemos querido resumir un interesante artículo con las actuaciones que desde la Comisión Europea se han llevado a cabo para garantizar que las políticas defiendan a las PYME y contribuyan a aumentar el atractivo de Europa.

Por otro lado, incluimos la noticia de la Comisión Europea, que adoptó el pasado 5 de julio, una nueva Agenda Europea de Innovación con el objetivo de posicionar a Europa a la vanguardia de la nueva ola de innovación tecnológica.

Incluimos también dos noticias relacionadas con el impulso a la logística.

Finalmente resaltamos nuestra satisfacción por la acogida que ha tenido nuestra guía de asociacionismo.

Estaremos de vuelta en septiembre. Buen Verano.

Un cordial saludo,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÁLISIS

La política industrial europea para las PYME

 

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) constituyen el 99 % de las empresas de la Unión Europea. En 2015, existían poco menos de 23 millones de PYME. Contribuyen a más de la mitad del valor añadido total generado por las empresas en la Unión, 3,9 billones de euros.

Crean dos de cada tres empleos del sector privado, más de 90 millones de personas en 2015.

Las repercusiones de la pandemia del COVID-19 han impulsado nuevos planteamientos en lo que respecta a la reactivación económica, la reconstrucción y el fortalecimiento de la resiliencia de las PYME.

La política de la Unión en favor de las PYME tiene como fin garantizar que las políticas y acciones defiendan a las pequeñas empresas y contribuyan a aumentar el atractivo de Europa como lugar para la creación y el desarrollo de empresas.

La iniciativa más completa e integradora en materia de PYME ha sido la Comunicación sobre la Small Business Act [COM(2008)0394], presentada por la Comisión en junio de 2008. El objetivo de la SBA es crear un nuevo marco político que integre los instrumentos existentes tomando como punto de partida la Carta Europea de la Pequeña Empresa y la Comunicación «Una política moderna de la PYME para el crecimiento y el empleo».

Mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas a las necesidades de las pymes puede contribuir en gran medida a su crecimiento. En 2006 se promulgó la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, que fue aplicada por todos los Estados miembros de la Unión en 2009.

La modificación de la Directiva sobre pagos atrasados (por la cual las administraciones públicas están obligadas a pagar en un plazo de treinta días como garantía de seguridad para las pymes) y la Directiva sobre facturación electrónica (por la que se equiparan las facturas electrónicas a las de papel) resultan especialmente beneficiosas para las pequeñas empresas.

La modernización de la política de la Unión en materia de contratación pública supone que las pymes tienen que superar hoy menos trámites administrativos a la hora de acceder a contratos públicos y tienen mejores oportunidades de presentar ofertas conjuntas.

Las Comunicaciones de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, tituladas «Un nuevo modelo de industria para Europa» [COM(2020)0102] y «Una estrategia para las PYME en pro de una Europa sostenible y digital» [COM(2020)0103] contienen propuestas al objeto de ayudar a las PYME a operar, crecer y expandirse. El Parlamento ha respondido a las repercusiones de la pandemia sobre las cadenas de suministro industrial y las PYME aprobando en abril de 2020 su Resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución en la que pide a la Comisión Europea que presente una estrategia industrial revisada.

En 1983, el Parlamento proclamó el «Año Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas y del Artesanado» y puso en marcha una serie de iniciativas para fomentar su desarrollo. Desde entonces, el Parlamento ha seguido demostrando su compromiso con el fomento del desarrollo de las PYME europeas. Algunos ejemplos son:

  • En febrero de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica.
  • El 17 de abril de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.
  • El 17 de junio de 2020, el Parlamento aprobó su Decisión sobre la constitución y la determinación de las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital.
  • El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento aprobó una Resolución sobre una nueva estrategia industrial para Europa

Más información

NOTICIAS DESTACADAS

Las oficinas híbridas del futuro: tecnología integrada para rendir más

 

La pandemia cambió la forma de trabajar en España e impulsó el teletrabajo. Pero, aunque existen empleos que se pueden realizar en remoto, muchos trabajadores han tenido que volver a la oficina.

Según un informe de Steelcase, que ofrece un servicio integral de consultoría del espacio y soluciones para empresas, el 55% de los trabajadores, a nivel mundial, desean trabajar en la oficina, siempre y cuando los espacios les hagan sentir cómodos y motivados. La oficina del futuro pasa por ser flexible con posibilidades híbridas. Steelcase trabaja junto con los líderes tecnológicos como Microsoft, Zoom, Logitech y Crestron para crear nuevos prototipos, reproducirlos y desarrollarlos en el futuro.

Además de las oficinas del futuro, un nuevo concepto de trabajo se está abriendo paso: el trabajo asíncrono o trabajar en equipo de manera diferida en el tiempo. Es decir, en distintos momentos del día. Cada profesional trabaja en horarios distintos. Las ventajas son la productividad y la motivación. Pero una de las claves, según Grupo SPEC, es que la empresa y, por tanto, los empleados, disponga de las herramientas tecnológicas necesarias para llevarlo a cabo. Sería el caso de plataformas de comunicación eficaces, así como plataformas de control horario que estén en la línea de esta nueva modalidad y permitan una gestión eficaz de la misma.

Más información

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

Nueva Agenda Europea de Innovación para posicionar a Europa como actor principal

 

La Comisión Europea adoptó el pasado 5 de julio, una nueva Agenda Europea de Innovación con el objetivo de posicionar a Europa a la vanguardia de la nueva ola de innovación tecnológica profunda y nuevas start-ups. Ha sido diseñado para ayudar a Europa a desarrollar nuevas tecnologías y llevarlas al mercado de manera más rápida y eficiente.

La Comisión quiere que Europa sea el lugar donde los mejores talentos puedan trabajar mano a mano con las mejores empresas y donde prospere la innovación tecnológica profunda para crear soluciones innovadoras en todo el continente que inspiren al mundo.

Es probable que tales innovaciones se irradien y beneficien a todos los sectores, desde las energías renovables hasta la tecnología agrícola, desde la construcción hasta la movilidad y la salud, abordando así la seguridad alimentaria, reduciendo la dependencia energética, mejorando la salud de las personas y haciendo que las economías europeas sean más competitivas. Las graves consecuencias de la guerra de agresión de Rusia han dado a estos temas una urgencia aún mayor y han provocado cambios de política estratégica para garantizar la prosperidad y la seguridad de la UE.

Más información

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

Plan de Impulso y Modernización de los sectores Industriales y Logísticos en Catalunya (PILOG)

CIMALSA ha presentado en el marco del Salón Internacional de la Logística y durante la VIII Jornada Smart Logistics, las conclusiones del Plan de Impulso y Modernización de los sectores Industriales y Logísticos en Catalunya (PILOG).

 

A través del PILOG, CIMALSA ha desarrollado una metodología para conocer en profundidad el estado de los sectores industriales y logísticos de Catalunya y clasificarlos en 5 grandes categorías de acuerdo con su grado de calidad. Así, a través del Plan, se incide en la apuesta por la reutilización y reciclaje como base del crecimiento de la oferta de suelo para la actividad económica.

Un 13% de los polígonos dispone de suministros básicos, servicios de telecomunicaciones y niveles adecuados de accesibilidad o señalización y un 14% tienen la necesidad de regenerarse. En este último caso, realizar actuaciones de urbanización o de accesibilidad les permitiría ser más competitivos y representan, pues, una oportunidad para su impulso y en definitiva, para atraer nuevas inversiones. Aunque la mayor parte se sitúan en Barcelona, la demarcación con mayor incidencia es Girona.

El análisis ha detectado, además, que tan sólo un 2% de los polígonos se encuentran en fase de desarrollo estratégico o no se han edificado. La mayor parte se encuentra en la demarcación de Barcelona, pero la mayor proporción se sitúa en Tarragona.

Más información

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

 

Los polígonos industriales de la Región de Murcia despegan por el tirón de la logística

 

El auge de la logística marca ya el futuro de los polígonos industriales de la Región de Murcia, que crecen con la llegada de empresas del sector o con la ampliación de las instalaciones ya existentes. Los proyectos no paran en suelo industrial de la Comunidad y tras la puesta en marcha de la macroplanta del gigante Amazon en Corvera en Murcia, otro eje clave es el parque empresarial San Andrés de Alcantarilla

 

La Región ha sabido ver el potencial de la logística y cuenta con empresas que son gigantes del sector, como Grupo Caliche, El Mosca, Disfrimur o Primafrio. Todas en continua expansión y que aprovechan su potencial para seguir creciendo.

Más información

 

NOTICIAS EIDE

 

 

Buena acogida de la guía de asociacionismo de EIDE

 

Después del anuncio de la edición de la Guía Práctica de creación y dinamización de una asociación empresarial de polígonos de actividad económica, varias organizaciones han mostrado interés en conocer el contenido de la guía y la han valorado positivamente.

EIDE ha estado trabajando en el asociacionismo empresarial desde el año 2007 y en la creación y dinamización de asociaciones desde el año 2012. En el transcurso de este tiempo, ha ido desarrollando una metodología técnica y práctica para la creación de asociaciones en los polígonos industriales.

Más información

Imprimir

BDEide Juny 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Benvolgut Amic, benvolguda Amiga,

Les empreses tenen reptes importants en un món canviant gairebé diàriament. Lluny queden els plans estratègics que tantes vegades ens han contractat com consultors. Ara ens movem en un món digitalitzat on prima moltes vegades la immediatesa del “clic”. Ens ha cridat l'atenció el llibre de PWC, “Més enllà del digital”, amb la importància del lideratge en les empreses.

Actualment es parla del metaverso i moltes empreses tecnològiques estan invertint en aquesta tecnologia, però és un gran desconegut i encara no sabem molt bé on ens pot portar. Ens ha semblat interessant compartir una noticia sobre aquest interessant tema.

La nova normativa de residus d'envasos tindrà un impacte gran en tota la cadena de valor dels envasos. En la jornada d'ASPLARSEM hem volgut destacar quins seran els aspectes clau a considerar

Una cordial salutació,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÀLISI

Set imperatius per a anar més enllà del digital

 

En els aproximadament 30 anys transcorreguts des que es va crear el primer navegador d'Internet comercial, "ser digital" s'ha convertit en el mantra per a la supervivència empresarial. Els esforços digitals han proliferat enormement a mesura que les empreses treballen per a posar-se al dia amb la innovació tecnològica, i el COVID-19 va accelerar enormement el ritme.

En el llibre de PWC, “Més enllà del digital”, s'explica la recerca duta a terme en una dotzena d'empreses les experiències col·lectives de les quals contrasten marcadament amb aquelles centrades simplement en la digitalització. Aprenent dels èxits i fracassos d'aquesta dotzena d'organitzacions s'identifiquen set imperatius de lideratge per a anar més enllà del digital i donar forma al futur.

1. Reimagini el seu lloc en el món

Fa deu anys, la multinacional Philips, tenia una cartera de negocis en expansió que incloïa equips electrònics de consum d'àudio i vídeo, il·luminació i equips mèdics. No obstant això, estava per sota de les expectatives del mercat.

L'empresa es va reinventar a si mateixa com una empresa de tecnologia de la salut, reunint els amplis coneixements i capacitats de l'electrònica de consum de Philips, la seva profunditat en tecnologies de dispositius mèdics i el poder de les dades i la intel·ligència artificial (IA).

En l'actualitat, l'enfocament de Philips com a actor de la tecnologia de la salut s'ha traduït en guanys notables en la rendibilitat i el valor per als accionistes, ja que el preu de les accions va augmentar un 82% en els cinc anys que van acabar en 2020.

2. Adopti i creï valor a través dels ecosistemes

Molts dels problemes actuals són tan grans que cap entitat pot resoldre'ls per si sola. Aquests problemes només poden ser abordats per xarxes d'empreses i institucions que treballin juntes cap a un propòsit comú.

En 2015, Komatsu va crear una divisió per a centrar-se en solucions àmplies, aprofitant les capacitats específiques d'una varietat d'altres empreses i brindant una manera de connectar digitalment a totes les persones i empreses involucrades en les tasques de construcció i producció. Amb transparència, les empreses de tot l'ecosistema podrien col·laborar per a augmentar l'eficiència i la productivitat.

A finals de 2020, Komatsu havia presentat la seva plataforma impulsada per ecosistemes en més de 10.000 llocs de construcció al Japó i ara ha expandit la proposta a altres països, inclosos Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, França i Dinamarca.

3. Creï un sistema de coneixements privilegiats amb els seus clients

Els clients sempre han estat exigents. Però a mesura que els mercats s'han tornat més diversos, dinàmics i complexos, les expectatives de servei, consistència i confiança han canviat per complet.

En 2014, Adobe, l'empresa informàtica amb seu a San José, Califòrnia, va deixar de vendre les seves aplicacions àmpliament utilitzades (com Photoshop, Illustrator i InDesign) com a productes empaquetats, principalment com a CD a través de venedors externs, i va començar a oferir aplicacions com a solucions de programació com a servei (SaaS) basades en el núvol mitjançant subscripció directa.

Adobe va reorientar gran part del seu model de creació de valor i la seva estructura organitzativa, com a següent pas lògic, entorn dels coneixements dels clients. L'empresa va veure que algunes aplicacions desateses en realitat generaven un gran valor per als clients. A principis de 2019 es va llançar al mercat Adobe Experience Platform, que li va permetre vendre el seu sistema d'informació a altres empreses, la qual cosa va obrir una nova font d'ingressos.

4. Faci que la seva organització estigui orientada als resultats

La creació de valor mitjançant l'ampliació d'algunes capacitats diferenciadores requereix un nou model de treball i treball en equip, donat l'enorme impuls que requeriran algunes d'aquestes capacitats a mesura que lliura una proposta de valor més audaç.

La divisió aeroespacial de Honeywell va iniciar la seva visió d'equips orientats a resultats a fins de la dècada de 1990, quan els líders van començar a pensar en com els avanços en digitalització, comunicacions i connectivitat podrien generar oportunitats.

Honeywell es va adonar que es necessitaria una important reorganització del seu negoci de productes i serveis d'aviació per a reunir les persones, habilitats i capacitats adequades. L'empresa havia construït durant molt de temps avions de manera metòdica, amb funcions segregades, però ara havia de crear solucions que creuessin els límits entre els motors, l'aviònica i l'electrònica.

Avui dia, Honeywell Connected Aircraft és un negoci de 800 milions de dòlars i molts analistes ho consideren el líder del mercat en l'espai d'aeronaus connectades. La plataforma d'eficiència de vol Honeywell Forge va ser adoptada per 128 aerolínies i més de 10 000 avions a tot el món en el seu primer any en el mercat.

5. Inverteixi l'enfocament de l'equip de lideratge

Així com la seva empresa necessita un esforç estratègic per a desenvolupar les capacitats diferenciadores correctes, el seu equip de lideratge necessitarà noves habilitats i mecanismes per a canviar a aquesta nova forma de creació de valor.

Quan Eli Lilly va tenir problemes a final de la dècada de 2000, quan la protecció de la patent de quatre medicaments que representaven el 40% dels ingressos de l'empresa estava a punt d'expirar, el llavors director executiu va decidir innovar per a sortir d'aquest problema, i van fer-ho, en gran part invertint l'enfocament de la gestió.

Per a això, la companyia va integrar un nou Comitè Executiu i va incorporar a l'equip als responsables de les cinc unitats de negoci, al mateix temps que va reduir a cinc el nombre de líders amb responsabilitats funcionals. En general, vuit dels 13 membres del Comitè Executiu eren nous en aquest equip i dos havien estat contractats des de l'exterior.

En 2016, Lilly havia tornat fermament a la senda del creixement rendible. Durant els següents cinc anys, el preu de les accions es va triplicar.

6. Reinventi el contracte social amb la seva gent

Involucrar als empleats en l'execució d'una transformació sempre ha estat important, però avui està adquirint un significat completament nou. Donada la creixent dependència de les capacitats que les persones ajuden a donar forma i el ràpid ritme de canvi, l'única manera de tenir èxit és adoptar un "enfocament dirigit pels ciutadans": tenir empleats en el més profund de l'organització i l'ecosistema contribuint i innovant contínuament.

Des dels seus inicis, FedEx ha posat als empleats en el centre de les innovacions tecnològiques de l'empresa i, per a FedEx, hi ha hagut moltes, inclosa la primera tecnologia de rastreig en temps real i el primer lloc web que permet als clients rastrejar paquets.

Fa anys, FedEx va començar a explorar maneres d'aprofitar la filosofia PeopleService-*Profit per a crear una cultura que adopti i impulsi el canvi.

Darrere de les implementacions tecnològiques reeixides de FedEx estan les capacitats desenvolupades i lliurades pels seus empleats. No importa quantes inversions pugui fer en noves tecnologies i negocis, si no pot fer que la seva gent els adopti i els incorpori a les seves capacitats diferenciades, les seves inversions corren el risc de malgastar-se.

7. Canviï el seu propi enfocament de lideratge

Els líders moderns han de ser estrategs i executors, experts en tecnologia i profundament humans, experts tant a formar coalicions com a fer compromisos mentre es guien per la seva integritat

Starbucks va fer un canvi per a centrar-se en els detalls: posar fi a l'ús de bosses tancades de grans de cafè, perquè les aromes del cafè omplissin novament les botigues mentre els empleats treien els grans dels contenidors i els molien; reubicant grans màquines de espresso perquè els clients poguessin tornar a veure als empleats preparant begudes; eliminant productes de la caixa registradora que, si bé generaven ingressos, restaven valor al que ell veia com l'experiència que distingia a Starbucks de competidors com McDonald's i Dunkin' Dònuts

Més informació

NOTICIES DESTACADES

Formació i gestió, darrere de l'èxit de l'enginyeria espanyola en el món

 

Els enginyers espanyols estan molt ben formats acadèmicament. Les constructores no sols exporten dissenys i projectes, sinó també capacitat de gestió. El desenvolupament de les infraestructures a Espanya en la dècada dels noranta els ha dotat d'una gran experiència. Aquests són els principals aspectes que van indicar els participants en el desdejuni Enginyeria Marca Espanya: les claus de l'èxit, organitzat per CincoDías en col·laboració amb Acciona.

El futur passa per afegir valor verd, digital, tecnològic, perquè això no s'aconsegueix amb finançament barat com a la Xina.

Un mercat emergent és Europa de l'Est, pròxim i fàcil, que està rebent fons i on hi ha molt per fer.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Fer negoci en el metaverso, el nou gran escenari digital

 

El metaverso és inevitable: encara que està en una fase de desenvolupament primerenca i encara falta donar continuïtat a l'experiència sota un únic entorn, totes les grans companyies tecnològiques ja prenen posicions per a quedar-se amb el seu tros del pastís, segons les conclusions del de l'informe “Metaverso: més enllà del gaming”, d'accés públic i desenvolupat per ISDI, que resumeixen les claus del metaverso, des de la seva definició a l'anàlisi de quines companyies es posicionen amb avantatge.

Segons l'informe, falten dos dels passos en el camí cap al Metaverso: la interoperabilitat entre els diferents dispositius i la continuïtat dels videojocs i experiències socials sota un únic entorn. L'autèntic metaverso necessita que tots els usuaris puguin interactuar independentment del dispositiu mòbil, de VR o de AR des del qual es connectin. I totes les experiències, dividides en els “petits” universos virtuals de cada companyia, hauran de desenvolupar un nexe comú. La persistència i continuïtat de la identitat, objectes virtuals, dades i drets és una de les condicions del metaverso.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

La carrera per a controlar la nova tecnologia de bateries

A mesura que augmenta l'escassetat de matèries primeres i les cadenes de subministrament globals es tornen més vulnerables, acaba de començar la carrera altament competitiva per a assegurar les tecnologies de bateries de pròxima generació. La falta de qualitat de dades estandarditzades impedeix que tot el mercat comprengui aquests sistemes complexos.

Els fabricants d'automòbils europeus i els productors de material i cel·les per a bateries han entès que la carrera per les bateries encara no està perduda, sinó que ofereix una enorme oportunitat comercial. La nova demanda sense precedents de bateries, combinada amb l'estrès en les cadenes de valor globals altament sofisticades però vulnerables, ha portat a una explosió de la producció de bateries "locals", en forma de projectes massius de gigafábricas a Europa. Amb més de 30 projectes de gigafábricas, Europa està llesta per a convertir-se en el segon major productor de cel·les de bateria del món.

 

La comercialització de bateries de pròxima generació és extremadament difícil. Resoldre els problemes materials fonamentals és un gran desafiament en si mateix, però la producció en massa d'aquestes tecnologies és una tasca hercúlia.

Més informació

 

NOTICIES EIDE

 

 

Acreditació d’assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ

 

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Adscrita al Departament d’Empresa i Treball, és el referent públic per contribuir a la transformació de les empreses catalanes.

ACCIÓ compta amb assessors acreditats que poden acompanyar les empreses en l’aplicació dels diversos serveis d’ACCIÓ. Les persones acreditades donen suport a la implementació dels programes d'ACCIÓ a través de:

Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa

Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits

Eines de millora de la gestió diària de l’empresa

Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ

Carlos Rodríguez Ferrer és assessor acreditat en el marc dels programes d’ACCIÓ, en l’àrea d’expertesa i àmbits sectorials RIS3CAT de Gestió de la innovació.

Més informació

 

NOTICIES EIDE

 

 

Nova jornada telemàtica en ASPLARSEM, sobre la nova normativa de residus d'envasos

 

Hem organitzat una nova jornada telemàtica en ASPLARSEM, per a abordar la nova normativa de residus d'envasos, amb la participació d'ECOEMBES, ANARPLA, ECA i l'Associació de Llaunes de Begudes.

La jornada es va dividir en tres parts. En la primera part va intervenir la EUROPEAN CONCEPT FOR ACCESSIBILITY NETWORK (ECA) per a donar una visió del SDDR i SCRAP en diversos països d'Europa. Seguidament es van presentar els punts de vista d'ECOEMBES, l'Associació de Llaunes de Begudes i ANARPLA, seguit d'un debat moderat per EIDE.

Més informació

Imprimir

BDEide Junio 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Apreciado Amigo, apreciada Amiga,

Las empresas tienen retos importantes en un mundo cambiante casi a diario. Lejos quedan los planes estratégicos que tantas veces nos han contratado como consultores. Ahora nos movemos en un mundo digitalizado donde prima muchas veces la inmediatez del “clic”. Nos ha llamado la atención el libro de PWC, “Más allá de lo digital”, con la importancia del liderazgo en las empresas.

Actualmente se habla del metaverso y muchas empresas tecnológicas están invirtiendo en esta tecnología, pero es un gran desconocido y todavía no sabemos muy bien a donde nos puede llevar. Nos ha parecido interesante compartir una notica sobre este interesante tema.

La nueva normativa de residuos de envases tendrá un impacto grande en toda la cadena de valor de los envases. En la jornada de ASPLARSEM hemos querido destacar cuáles serán los aspectos clave a considerar.

Un cordial saludo,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÁLISIS

Siete imperativos para ir más allá de lo digital

 

En los aproximadamente 30 años transcurridos desde que se creó el primer navegador de Internet comercial, "ser digital" se ha convertido en el mantra para la supervivencia empresarial. Los esfuerzos digitales han proliferado enormemente a medida que las empresas trabajan para ponerse al día con la innovación tecnológica, y el COVID-19 aceleró enormemente el ritmo.

En el libro de PWC, “Más allá de lo digital”, se explica la investigación llevada a cabo en una docena de empresas cuyas experiencias colectivas contrastan marcadamente con aquellas centradas simplemente en la digitalización. Aprendiendo de los éxitos y fracasos de esta docena de organizaciones se identifican siete imperativos de liderazgo para ir más allá de lo digital y dar forma al futuro.

1. Reimagine su lugar en el mundo

Hace diez años, la multinacional Philips, tenía una cartera de negocios en expansión que incluía equipos electrónicos de consumo de audio y video, iluminación y equipos médicos. Sin embargo, estaba por debajo de las expectativas del mercado.

La empresa se reinventó a sí misma como una empresa de tecnología de la salud, reuniendo los amplios conocimientos y capacidades de la electrónica de consumo de Philips, su profundidad en tecnologías de dispositivos médicos y el poder de los datos y la inteligencia artificial (IA).

En la actualidad, el enfoque de Philips como actor de la tecnología de la salud se ha traducido en ganancias notables en la rentabilidad y el valor para los accionistas, ya que el precio de las acciones aumentó un 82 % en los cinco años que terminaron en 2020.

2. Adopte y cree valor a través de los ecosistemas

Muchos de los problemas actuales son tan grandes que ninguna entidad puede resolverlos por sí sola. Estos problemas solo pueden ser abordados por redes de empresas e instituciones que trabajen juntas hacia un propósito común.

En 2015, Komatsu creó una división para centrarse en soluciones amplias, aprovechando las capacidades específicas de una variedad de otras empresas y brindando una forma de conectar digitalmente a todas las personas y empresas involucradas en las tareas de construcción y producción. Con tanto ahora visible, las empresas de todo el ecosistema podrían colaborar para aumentar la eficiencia y la productividad.

A finales de 2020, Komatsu había presentado su plataforma impulsada por ecosistemas en más de 10.000 sitios de construcción en Japón y ahora ha expandido la propuesta a otros países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca.

3. Cree un sistema de conocimientos privilegiados con sus clientes

Los clientes siempre han sido exigentes. Pero a medida que los mercados se han vuelto más diversos, dinámicos y complejos, las expectativas de servicio, consistencia y confianza han cambiado por completo.

En 2014, Adobe, la empresa de software con sede en San José, California, dejó de vender sus aplicaciones ampliamente utilizadas (como Photoshop, Illustrator e InDesign) como productos empaquetados, principalmente como CD a través de vendedores externos, y comenzó a ofrecer aplicaciones como soluciones de software como servicio (SaaS) basadas en la nube mediante suscripción directa.

Adobe reorientó gran parte de su modelo de creación de valor y su estructura organizativa, como siguiente paso lógico, en torno a los conocimientos de los clientes. La empresa vio que algunas aplicaciones desatendidas en realidad generaban un gran valor para los clientes. A principios de 2019 se lanzó al mercado Adobe Experience Platform, que le permitió vender su sistema de información a otras empresas, lo que abrió una nueva fuente de ingresos.

4. Haga que su organización esté orientada a los resultados

La creación de valor mediante la ampliación de algunas capacidades diferenciadoras requiere un nuevo modelo de trabajo y trabajo en equipo, dado el enorme impulso que requerirán algunas de estas capacidades a medida que entrega una propuesta de valor más audaz.

La división aeroespacial de Honeywell inició su visión de equipos orientados a resultados a fines de la década de 1990, cuando los líderes comenzaron a pensar en cómo los avances en digitalización, comunicaciones y conectividad podrían generar oportunidades.

Honeywell se dio cuenta de que se necesitaría una importante reorganización de su negocio de productos y servicios de aviación para reunir a las personas, habilidades y capacidades adecuadas. La empresa había construido durante mucho tiempo aviones de manera metódica, con funciones segregadas, pero ahora tenía que crear soluciones que cruzaran los límites entre los motores, la aviónica y la electrónica.

Hoy en día, Honeywell Connected Aircraft es un negocio de 800 millones de dólares y muchos analistas lo consideran el líder del mercado en el espacio de aeronaves conectadas. La plataforma de eficiencia de vuelo Honeywell Forge fue adoptada por 128 aerolíneas y más de 10 000 aviones en todo el mundo en su primer año en el mercado.

5. Invierte el enfoque del equipo de liderazgo

Así como su empresa necesita un esfuerzo estratégico para desarrollar las capacidades diferenciadoras correctas, su equipo de liderazgo necesitará nuevas habilidades y mecanismos para cambiar a esta nueva forma de creación de valor.

Cuando Eli Lilly tuvo problemas a finales de la década de 2000, cuando la protección de la patente de cuatro medicamentos que representaban el 40 % de los ingresos de la empresa estaba a punto de expirar, el entonces director ejecutivo decidió innovar para salir de este problema, y lo hicieron, en gran parte invirtiendo el enfoque de la gestión.

Para ello, la compañía integró un nuevo Comité Ejecutivo e incorporó al equipo a los responsables de las cinco unidades de negocio, al mismo tiempo que redujo a cinco el número de líderes con responsabilidades funcionales. En general, ocho de los 13 miembros del Comité Ejecutivo eran nuevos en ese equipo y dos habían sido contratados desde el exterior.

En 2016, Lilly había vuelto firmemente a la senda del crecimiento rentable. Durante los siguientes cinco años, el precio de las acciones se triplicó.

6. Reinvente el contrato social con su gente

Involucrar a los empleados en la ejecución de una transformación siempre ha sido importante, pero hoy está adquiriendo un significado completamente nuevo. Dada la creciente dependencia de las capacidades que las personas ayudan a dar forma y el rápido ritmo de cambio, la única forma de tener éxito es adoptar un "enfoque dirigido por los ciudadanos": tener empleados en lo más profundo de la organización y el ecosistema contribuyendo e innovando continuamente.

Desde sus inicios, FedEx ha puesto a los empleados en el centro de las innovaciones tecnológicas de la empresa y, para FedEx, ha habido muchas, incluida la primera tecnología de rastreo en tiempo real y el primer sitio web que permite a los clientes rastrear paquetes.

Hace varios años, FedEx comenzó a explorar formas de aprovechar la filosofía PeopleService-Profit para crear una cultura que adopte e impulse el cambio.

Detrás de las implementaciones tecnológicas exitosas de FedEx están las capacidades desarrolladas y entregadas por sus empleados. No importa cuántas inversiones pueda hacer en nuevas tecnologías y negocios, si no puede hacer que su gente los adopte y los incorpore a sus capacidades diferenciadas, sus inversiones corren el riesgo de desperdiciarse.

7. Cambie su propio enfoque de liderazgo

Los líderes modernos deben ser estrategas y ejecutores, expertos en tecnología y profundamente humanos, expertos tanto en formar coaliciones como en hacer compromisos mientras se guían por su integridad.

Starbucks hizo un cambio para centrarse en los detalles: poner fin al uso de bolsas cerradas de granos de café, para que los aromas del café llenaran nuevamente las tiendas mientras los empleados sacaban los granos de los contenedores y los molían; reubicando grandes máquinas de espresso para que los clientes pudieran volver a ver a los empleados preparando bebidas; eliminando productos de la caja registradora que, si bien generaban ingresos, restaban valor a lo que él veía como la experiencia que distinguía a Starbucks de competidores como McDonald's y Dunkin' Donuts

Más información

NOTICIAS DESTACADAS

Formación y gestión, detrás del éxito de la ingeniería española en el mundo

 

Los ingenieros españoles están muy bien formados académicamente. Las constructoras no solo exportan diseños y proyectos, sino también capacidad de gestión. El desarrollo de las infraestructuras en España en la década de los noventa les ha dotado de una gran experiencia. Estas son las principales conclusiones que indicaron los participantes en el desayuno Ingeniería Marca España: las claves del éxito, organizado por CincoDías en colaboración con Acciona.

El futuro pasa por añadir valor verde, digital, tecnológico, porque eso no se consigue con financiación barata como en China.

Un mercado emergente es Europa del Este, próximo y fácil, que está recibiendo fondos y donde hay mucho por hacer.

Más información

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

Hacer negocio en el metaverso, el nuevo gran escenario digital

 

El metaverso es inevitable: aunque está en una fase de desarrollo temprana y aún falta dar continuidad a la experiencia bajo un único entorno, todas las grandes compañías tecnológicas ya toman posiciones para quedarse con su pedazo del pastel, según las conclusiones del del informe “Metaverso: más allá del gaming”, de acceso público y desarrollado por ISDI, que resumen las claves del metaverso, desde su definición al análisis de qué compañías se posicionan con ventaja.

Según el informe, faltan dos de los pasos en el camino hacia el Metaverso: la interoperabilidad entre los distintos dispositivos y la continuidad de los videojuegos y experiencias sociales bajo un único entorno. El auténtico metaverso necesita que todos los usuarios puedan interactuar independientemente del dispositivo móvil, de VR o de AR desde el que se conecten. Y todas las experiencias, divididas en los “pequeños” universos virtuales de cada compañía, tendrán que desarrollar un nexo común. La persistencia y continuidad de la identidad, objetos virtuales, datos y derechos es una de las condiciones del metaverso.

Más información

 

NOTICIAS DESTACADAS

 

La carrera para controlar la nueva tecnología de baterías

A medida que aumenta la escasez de materias primas y las cadenas de suministro globales se vuelven más vulnerables, acaba de comenzar la carrera altamente competitiva para asegurar las tecnologías de baterías de próxima generación. La falta de calidad de datos estandarizados impide que todo el mercado comprenda estos sistemas complejos.

Los fabricantes de automóviles europeos y los productores de material y celdas para baterías han entendido que la carrera por las baterías aún no está perdida, sino que ofrece una enorme oportunidad comercial. La nueva demanda sin precedentes de baterías, combinada con el estrés en las cadenas de valor globales altamente sofisticadas pero vulnerables, ha llevado a una explosión de la producción de baterías "locales", en forma de proyectos masivos de gigafábricas en Europa. Con más de 30 proyectos de gigafábricas, Europa está lista para convertirse en el segundo mayor productor de celdas de batería del mundo.

 

La comercialización de baterías de próxima generación es extremadamente difícil. Resolver los problemas materiales fundamentales es un gran desafío en sí mismo, pero la producción en masa de estas tecnologías es una tarea hercúlea.

Más información

 

NOTICIAS EIDE

 

 

Acreditación de asesores en el marco de los programas de ACCIÓ

 

ACCIÓ es la agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña. Adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo, es el referente público para contribuir a la transformación de las empresas catalanas.

ACCIÓ cuenta con asesores acreditados que pueden acompañar las empresas en la aplicación de los varios servicios de ACCIÓ. Las personas acreditadas apoyan a la implementación de los programas de ACCIÓ a través de:

Identificar actuaciones clave y oportunidades de mejora de los resultados de la empresa

Establecer metodologías para convertir las buenas prácticas identificadas en buenos hábitos

Herramientas de mejora de la gestión diaria de la empresa

Actuar de enlace entre la empresa y los programas de ACCIÓ

 

Carlos Rodríguez Ferrer ha sido seleccionado como asesor acreditado en el marco de los programas de ACCIÓ, en el área de pericia y ámbitos sectoriales RIS3CAT de Gestión de la innovación.

Más información

 

NOTICIAS EIDE

 

 

Nueva jornada telemática en ASPLARSEM, sobre la nueva normativa de residuos de envases

 

Hemos organizado una nueva jornada telemática en ASPLARSEM, para abordar la nueva normativa de residuos de envases, con la participación de ECOEMBES, ANARPLA, ECA y la Asociación de Latas de Bebidas.

La jornada se dividió en tres partes. En la primera parte intervino la EUROPEAN CONCEPT FOR ACCESSIBILITY NETWORK (ECA) para dar una visión del SDDR y SCRAP en diversos países de Europa. Seguidamente se presentaron los puntos de vista de ECOEMBES, la Asociación de Latas de Bebidas y ANARPLA, seguido de un debate moderado por EIDE.

Más información

Imprimir

BDEIde Maig 2022

Publicado en Newsletter

EDITORIAL

 

 

Benvolgut Amic, benvolguda Amiga,

Arrenquem aquest butlletí amb la notícia de la publicació de la nostra Guia per a la creació i dinamització d'una associació empresarial. Després d'haver acumulat experiència en l'associacionisme d'empreses, hem creat una metodologia de treball que ha mostrat ser reeixida per a dinamitzar els polígons industrials. La metodologia inclou per primera vegada en Espanya, la utilització d'eines d'intel·ligència artificial per a identificar empreses tractores de l'associacionisme.

Incloem també un parell de notícies relacionades amb la intel·ligència artificial. El Parlament Europeu desitja impulsar aquesta tecnologia, tant en formació com en inversions.

Una cordial salutació,

Carlos Rodríguez Ferrer

 

 

ANÀLISI

Nova Guia d'Associacionisme empresarial en polígons industrials

 

EIDE ha finalitzat la publicació d'una Guia per a crear i dinamitzar associacions empresarials en els polígons industrials.

L'associacionisme empresarial és un element clau per a la dinamització i la millora de la competitivitat dels polígons industrials, també denominats, Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

EIDE ha estat treballant en l'associacionisme empresarial des de l'any 2007. En el transcurs d'aquest temps, ha anat desenvolupant una metodologia tècnica i pràctica per a la creació d'associacions en els polígons industrials de Catalunya.

L'objecte de la Guia es donar una metodologia perquè les empreses que estan en un polígon industrial i sentin la necessitat de crear una associació, puguin seguir les pautes més importants que facilitin l'èxit de la creació i continuïtat de l'associació d'empreses en el polígon.

Igualment, perquè els ens locals puguin fomentar l'associacionisme en un polígon industrial, sempre que les actuacions es facin per un professional independent.

En els estudis que EIDE ha dut a terme en diversos PAE, s'ha pogut comprovar que no hi havia cap metodologia dirigida als empresaris que contemplés totes les fases de treball rellevants per a crear una associació. A més dels aspectes purament administratius per a la constitució d'una associació, EIDE ha elaborat una metodologia pròpia, testada amb èxit en el transcurs dels diversos projectes realitzats a Catalunya.

Una de les principals novetats que incorpora la metodologia és la identificació preliminar de les empreses tractores per a l'associacionisme. Entre les eines que s'utilitzen, estan especialment les desenvolupades en Intel·ligència Artificial, a través d'algorismes de Machine Learning que EIDE ha desenvolupat. Bàsicament s'utilitzen dos algorismes:

- L'algorisme Màquines de vector suporti (Support Vector Machine, SVM) que és un classificador d'empreses interessants i no interessants per a l'associacionisme, que s'aplica a tot l'univers de les empreses del cens d'un polígon, a partir de la classificació d'una mostra d'empreses.

- La Xarxa Neuronal és un algorisme que aprèn de la mostra d'empreses prospectada i diagnostica potencialment empreses del cens més interessants a per a formar part de la futura associació .

La Guia incorpora també els següents apartats:

- Diagnosi expressa del PAE

- Identificació de la Matriu de Correspondències favorables a l'associacionisme

- Identificació de les empreses nucli de l'associacionisme

- Constitució de l'associació

- Pla d'accions de dinamització

Més informació

NOTICIES DESTACADES

La gestió energètica de la indústria davant el procés de transició ecològica

 

Després de la celebració de la “I Jornada Indústria Energia CZFB-*FIE”, organitzada pel Fòrum Indústria i Energia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, s'ha publicat l'informe de les conclusions de la jornada.

Com indiquen en el sumari de l'informe “La transició energètica és una aposta a llarg termini, amb importants conseqüències econòmiques i estructurals per a la indústria, i exposada a una gran varietat de situacions imprevistes que poden condicionar la seva posada en marxa”.

Perquè la indústria pugui acompanyar i beneficiar-se d'aquesta transició energètica, és fonamental adaptar-la a les peculiaritats de cada subsector. Si es vol escometre la transició ecològica sense que el desenvolupament industrial es vegi compromès, és necessària un full de ruta que aglutini una política industrial i energètica de país, així com una major col·laboració públic-privada efectiva que impulsi la descarbonització.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

El Parlament Europeu demana “una regulació àgil” per a la intel·ligència artificial

 

La UE està perdent la carrera mundial pel lideratge tecnològic. Necessita augmentar el ritme de les inversions en intel·ligència artificial (IA), que han d'arribar a l'entorn dels 20.000 milions d'euros anuals (ara està en uns 14.000) sumant desemborsament públic i privat. També cal redoblar esforços en formació, tant en l'ensenyament obligatori com amb cursos de digitalització per a adults. Només amb una regulació àgil, que estableixi els contrapesos necessaris amb els efectes negatius de la tecnologia, però sense retallar la seva capacitat d'innovació, es podrà aconseguir que sorgeixin empreses tecnològiques europees.

Aquestes són les conclusions principals de l'informe final de la comissió especial del Parlament Europeu sobre Intel·ligència Artificial, aprovat a Estrasburg i que fixa la posició de l'òrgan legislatiu comunitari sobre el tema. El document no té validesa normativa; és més aviat una declaració d'intencions que arriba en un moment en el qual la UE està en ple desenvolupament del seu entramat legislatiu en matèria tecnològica.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

Trucs que utilitzen grans directius per a ser més productius

Executius reeixits com Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk han desenvolupat al llarg de la seva carrera tècniques per a ser més productius. Cadascun d'ells ha anat desenvolupant al llarg de la seva carrera una o fins i tot diverses estratègies per a optimitzar el seu temps i treballar d'una forma més eficient i productiva.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, dona molta importància al somni a l'hora d'establir la seva rutina. Per aquest motiu, sempre dorm almenys 7 hores diàries per a tenir una jornada productiva. Compta amb una rutina nocturna que li facilita agafar el son quan es va al llit: Renta els plats del sopar i llegeix una mica, ja que allibera la ment de l'estrès.

Elon Musk, CEO de Tesla, divideix els seus dies en franges de 5 minuts per a prioritzar les càrregues de treball entre les seves empreses. Sovint renúncia a desdejunar, menja en 5 minuts i evita les trucades telefòniques.

 

El fundador d'Amazon, Jeff Bezos, estalvia temps en diversos aspectes de la seva vida laboral, incloses les reunions. Per això, segueix rigorosament la regla de les 2 pizzes, per la qual en les reunions 2 pizzes haurien de ser suficients per a alimentar als presents. Quanta més gent es fiqui en la reunió, menys productiva (i més llarga) serà, a més de que pot soscavar l'eficiència.

Tim Cook, el CEO d'Apple, es desperta cada dia a les 3.45 de la matinada per a començar el seu dia de treball amb temps per a fer exercici i revisar emails.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, utilitza l'estratègia coneguda com la regla de les 5 hores, una rutina que reserva un temps de la setmana per a deixar de treballar i continuar aprenent fent coses com llegir o reflexionar.

Més informació

 

NOTICIES DESTACADES

 

 

Ecoembes aposta per la intel·ligència artificial i sensors per a un reciclatge més eficient

 

Sensors, intel·ligència artificial, 'blockchain' o 'big data' són algunes de les tecnologies amb les quals treballa la companyia perquè, de forma gairebé invisible per al ciutadà, es millori l'eficiència en el reciclatge de residus.

En concret, des d'Ecoembes expliquen diverses iniciatives i projectes d'innovació com a RECICLOS, un sistema de recompensa i devolució que, a través d'una aplicació mòbil, ofereix incentius als usuaris que reciclen en papereres o contenidors grocs. També dins del projecte RECICLOS estan treballant a dotar d'intel·ligència al contenidor perquè sigui capaç de detectar quin tipus de residus s'estan introduint i es pugui premiar al ciutadà. Indiquen que en cap lloc del món s'ha desenvolupat aquesta tecnologia i  l'estan fent gràcies a empreses i start up espanyoles. Utilitzen blockchain i han desenvolupat un token i smart contracts per a realitzar els sortejos directament sobre blockchain.

Més informació

 

NOTICIES EIDE

 

 

Les eines d'intel·ligència artificial i la seva aplicació pràctica

 

La Intel·ligència Artificial s'ha posat de moda. Des dels telèfons mòbils, fins als electrodomèstics i des de la previsió meteorològica fins als estudis de mercat, diverses eines agrupades en aquest concepte, com el Machine Learning, Big Data, Blockchain, etc., analitzen gran quantitat de dades per a analitzar processos i poder prendre decisions.

Des dels anys 70 fins a l'actualitat, la Intel·ligència Artificial ha passat per diversos estadis d'evolució, des dels algorismes basats en regles que van configurar els sistemes experts, fins a l'anàlisi de la informació (dades), tot això secundat per una major capacitat de computació.

En EIDE hem seguit aquesta tendència i hem aportat el nostre petit gra de sorra en l'aplicació d'eines de Machine Learning per a l'anàlisi de l'associacionisme empresarial.